Utbedring av Trollstuen

Grunnarbeidet i Trollstuen er startet.

Trollsten skal utvides med mer lekeareale inne i hytten og det krever grunnarbeid ute.

Dette arbeidet er i gang og det var selvfølgelig tilskuere tilstede.

Ikke verst når den innleide arbeidskraften lar barna få ta del i arbeidet. Med hammer, brekkjern, pågangsmot og bjørnekrefter hjalp barna til med riving av den gamle lekehytten som må fjernes til fordel for nytt tilbygg. Vi gleder oss til fortsettelsen og selvfølgelig ferdigstillelsen.