Velkommen til kveldsmat i barnehagen 28.mars kl 19.

Vi inviterer til foreldremøte med kveldsmat og en presentasjon av barnehagens måltider.

Med utgangspunkt i siste brukerundersøkelse, november 2016, ser vi behov for en gjennomgang av måltidene vi tilbreder og serverer i barnehagen. Dere vil på foreldremøte både få se hva vi tilbyr ved smøremåltidene og fruktmåltidene, smake på men også høre om våre tanker bak de valg som blir gjort. Dere foreldre skal selvfølgelig også få komme med deres innspill og på den måten få mulighet til å påvirke mattilbudet i barnehagen. 

Håper vi kan få gleden av å dekke på rundt bordet til flest mulig av dere foreldre. Av praktiske årsaker er det nødvendig at dere skriver dere opp på påmeldingslisten på avdelingeme. Dette kan dere gjøre fra uke 12. 

Velkommen!