Vi åpner dørene til nye Trollstuen.

Det var mange som kom med smil om munnen i dag i glede over å skulle være i den nye Trollstuen. Noen våknet også før vekkerklokken, i spenning og glede over å skulle ta i bruk nytt bygg...

Etter et års ventetid pga byggeprosessen gleder vi oss nå over å åpne dørene og ta i bruk Trollstuen. Det har vært en god prosess fra tegning til ferdig bygg. Byggmester Skaatun har sammen med sine leverandører innen de ulike fagfelt levert et lyst og funksjonelt bygg som vi er så stolt over å ha som en del av vårt barnehagetilbud. Det er ikke lett å se at bygget i dag består av en gammel og en ny del. Det fremstår som en helhet. Bygget har etter utbyggingen fått økte kvaliteter med større fingarderobe, egen grovgarderobe, nytt toalett med tilkomst ute og økt lekeareal inne. I arbeidet med å oppgradere den gamle delen har foreldre i barnehagen gjort en unik innsats med dugnad. Bygget er malt både inne og ute. Kjøkkenet er også oppgradert. Vi er utrolig takknemlig. Tusen takk til dere alle sammen! Sist men ikke minst en spesiell takk til personalet for fleksibilitet i byggeperioden. Selv i midlertidige lokaler ble Trollsuen et godt tilbud til barna våre som ble ivaretatt etter beste evne. Nå gleder vi oss til dagene som kommer i nye Trollstuen med alle de muligheter det byr på.