God mat i barnehagen

Etter en lengre arbeidsprosess kan vi nå presentere innholdet i barnehagens måltider.

Vi har hatt fokus på barnehagens måltider i barnehagen etter brukerundersøkelsen i 2016.

Gjennom gode diskusjoner både internt i personalgruppen og på foreldremøte har vi kommet frem til et innhold for barnehagens måltider som vi vil tilby barna. Vår praksis tar utgangspunkt i personalets erfaringer, barn og foreldres ønsker, Helsedirektoratets anbefalinger og Rammeplanens føringer. Vårt mattilbud ble vedtatt på Su-møte i uke 3. Vi takker for foreldrenes engasjement og gode innspill. Detaljene kan leses i menyen under overskriften -praktisk informasjon- måltid i barnehagen.