Elever i praksis

Vi er heldig å ha et godt samarbeid med Os videregående skole. I den forbindelse har vi i perioder elever hos oss i barnehagen.

Det å ta imot elever er spennende. Spennende fordi vi tar på oss oppgaven å veilede den enkelte til faglig og praktisk utvikling men også fordi det er bevisstgjørende for oss som fagpersoner. Vi må begrunne våre valg og sette ord på vår yrkespraksis. Det er en givende oppgave å kunne påvirke elevene i valg av yrke. Kanskje kan praksis hos oss føre til et ønske om å jobbe i barnehage etter endt utdannelse.

Her fra elevorganisert formingsaktivitet til glede for små og store.