Takk for stort engasjement på foreldremøte

Med utgangspunkt i siste brukerundersøkelse, november 2017, ser vi at foreldrenes tilbakemelding samsvarer med personalets ønsker om utbedring av uteområde. Dette var tema på foreldremøte 20.februar.

Det var ivrige diskusjoner i gruppene på foreldremøtet.

Av fem mulige poeng fikk barnehagen poengsum fire på spørsmålet: "Hvor fornøyd er du med barnehagens uteområde?" Gruppeoppgaven var å komme med mulige forklaringer på vår oppnådde poengsum. Vi var inndelt i fem grupper sammensatt av både foreldre og personal. Det var fornuftige forklaringer som kom frem og nyttige innspill til utbedringsprosessen. Barnehagens uteområde er en viktig del av vår pedagogiske arena og vi ønsker derfor best mulige forhold.

Videre fortsatte gruppene å diskutere hvilke behov vi har for å sikre et uteområde i samsvar med føringer i Rammeplan for barnehagen . Barna skal bli gitt muligheten til:

  • Å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt.

  • Videreutvikle motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper

  • Oppleve å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer

Spørsmålet var: "Hvilke utbedringer på barnehagens uteområde mener du ditt barn kunne hatt glede av?"

Etter en god arbeidøkt kom det mange konkrete forslag. Noe vil kreve større investeringer og derfor inngå i en mer langsiktig utbedringsplan etterhvert som våre lekeapparater må skiftes ut. Det kom i tillegg også flere gode forslag som vil kunne gjennomføres på dugnad. Det vil etter foreldrenes ønske settes opp felles dugnader hvor utbedringsarbeidet vil starte.

Det viser seg at foreldre og personal tenker likt i forhold til behov og prioritet. Dette arbeidet blir kjekt å begynne på da det vil ha stor innvirkning på barnas hverdag. Tusen takk igjen for gode innspill.

Dette er andre året vi gjennomfører brukerundersøkelsen utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Det er også andre året vi velger ut et tema med forbedringspotensiale etter utvelgelsesprosess både i FAU og personalgruppen.  Prosessen ble i år som i fjor veldig nyttig og et direkte bidrag til barnehagens utvikling av kvaliteten.

Bilde er tatt morgenen etter foreldremøtet. Dette var en kald vintermorgen, uten store vanndammer og is, nesten perfekt...og bedre skal det bli.