Barnehagedagen 2018

I dag 13. mars arrangeres Barnehagedagen. Tema er barnehagens arbeid med kunst, kultur og kreativitet under slagordet: «La meg skape!»


Hvorfor er kunst, kultur og kreativitet valgt som tema?
For å skape noe nytt og finne bedre løsninger i framtiden, må barna få erfare at deres initiativ og tanker kan føre til utvikling av noe helt nytt. Kunst og håndverk er både kreativt og praktisk, og det bidrar til å knytte sammen kulturarv, tradisjoner og nyskaping.

I dag vil vi synliggjøre noe av den kreativiteten som foregår hos oss i barnehagen. Bilder vil bi lagt ut på vår Facebookside.

Barnehagenes nye rammeplanen sier at opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk. Fagområdet omfavner derfor mange ulike uttrykksformer, som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film og foto, arkitektur og design.

Estetisk kompetanse er en kilde til utvikling. Fra personlig vekst og innflytelse på egne omgivelser, til kreativ nytenkning i et større samfunnsperspektiv. Kreativitet fremmer nysgjerrighet og læring og gir barn varierte måter å sanse, oppleve og uttrykke seg på.

Barnehagen skal gi barna tilgang på tid, ting og materiell som både støtter og utfordrer deres uttrykksformer. Barna skal blant annet få ta i bruk fantasien, bearbeide inntrykk, skape sine egne uttrykk og oppleve glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet.

I barnehagehverdagen er det viktig at vi som personal stimulerer barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. I dag vil vi legge forholdene tilrette for de gode læringsprosessene, akkurat sånn som vi gjør i hverdagen ellers...

Barnehagedagen markeres i mars hvert år, og det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som sammen står bak markeringen. Formålet er å synliggjøre det pedagogiske arbeidet i barnehagene med fokus på hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen.