Støtteordning, redusert foreldrebetaling.

Barnehagen følger fastsatt pris bestemt av regjeringen, nasjonale satser.

Det er støtteordninger familier kan søke om. Det er gitte kriterier som utløser dette.

Søknad og mer informasjon her:

Les meir på Bjørnafjorden si heimeside.

Innbetaling for barnehageplass skal skje forskuddsvis den 1. i hver måned.

Se barnehagens vedtekter for vår praksis ved utestående foreldrebetaling.

Barnehagen benytter PBL sitt regnskapskontor.

 

Det blir gitt søskenmoderasjon for barn nr 2 i barnehagen. Fra 1. august 2023 blir også barnehagen gratis fra tredje barnet for foreldre som har flere barn i barnehagen samtidig.