Henting av barn i barnehagen

Barnehagen leverer aldri ut et barn til andre personer enn hva som er avtalt med foreldrene. Se listen under for vår praksis når andre skal hente ditt barn i barnehagen

Er de ansatte aktive på mobilen når du leverer eller henter?

Dette skyldes at ditt barn registreres som levert eller hentet i Kidplan. Vi oppdaterer systemet slik at vi til enhver tid har kontroll på antall barn tilstede. 

Hentesituasjonen

Ved oppstart i barnehagen gir foreldrene oppdatert informasjon på hvem som kan hente og bringe    barnet. Denne informasjonen oppdateres i barnehagens kontaktliste og lagres i barnets mappe i      Kidplan. Informer barnehagen hvis det er endringer.

Foreldrene skal gi beskjed til en av barnehagens ansatte før de forlater barnehagen etter levering, og når de har hentet barnet.

Hvis barnet skal hentes av andre enn de personer som står oppført på kontaktlisten, skal        barnehagen ha beskjed.

Hvis andre henter barnet uten at det er gitt beskjed til barnehagen, skal foreldre ringes for bekreftelse før barnet forlater barnehagen. Hvis de ansatte ikke når forelddre på telefon for bekreftelse blir ikke barna utlevert.

Barnet kan ikke gå hjem alene, eller hentes av andre barn/søsken uten at foreldre har gitt samtykke til dette.

Send gjerne melding via Kidplan med beskjed hvis andre skal hente.

Hvis barnet ikke hentes til stengetid

Vi ringer barnets hjem etter stengetid og avklar situasjonen. Avklar hvorvidt den ansatte skal vente til foreldrene kommer eller om det kommer noen andre og henter barnet

Dersom det ikke oppnås kontakt foreldrene etter 15 minutter, ringes eventuelle andre kontaktpersoner som er oppgitt.

Dersom det innen 30 minutter ikke oppnås kontakt med foreldrene eller andre kontaktpersoner, kontakter den ansatte daglig leder for å avtale videre tiltak

Daglig leder vurderer om barnevernet eller politiet skal kontaktes

Barnehagen noterer ned hendelsesforløpet frem til barnevernet tar over ansvaret

I etterkant av situasjonen tar daglig leder en samtale med foreldrene for å avklare hva som har skjedd, og for å unngå at dette skjer igjen