Henting av barn i barnehagen

Barnehagen leverer aldri ut et barn til andre personer enn hva som er avtalt med foreldrene. Se punktlisten under for vår praksis når andre skal hente ditt barn i barnehagen

Hentesituasjonen

 •   Ved oppstart i barnehagen gir foreldrene oppdatert informasjon på hvem som kan hente og bringe    barnet. Denne informasjonen oppdateres i barnehagens kontaktliste og lagres i barnets mappe i      Kidplan. Informer barnehagen hvis det er endringer.
 •   Foreldrene skal gi beskjed til en av barnehagens ansatte før de forlater barnehagen etter levering,    og når de har hentet barnet.
 •   Hvis barnet skal hentes av andre enn de personer som står oppført på kontaktlisten, skal        barnehagen ha beskjed.
 •     Hvis andre henter barnet uten at det er gitt beskjed til barnehagen, skal foreldre ringes for bekreftelse før barnet forlater barnehagen.
 •   Barnet kan ikke gå hjem alene, eller hentes av andre barn/søsken uten at foreldre har gitt samtykke til dette.
 • Send gjerne melding via Kidplan med beskjed hvis andre skal hente.

 

Hvis barnet ikke hentes til stengetid

 • Vi ringer barnets hjem etter stengetid og avklar situasjonen. Avklar hvorvidt den ansatte skal vente til foreldrene kommer eller om det kommer noen andre og henter barnet
 • Dersom det ikke oppnås kontakt foreldrene etter 15 minutter, ringes eventuelle andre kontaktpersoner som er oppgitt. 
 • Dersom det innen 30 minutter ikke oppnås kontakt med foreldrene eller andre kontaktpersoner, kontakter den ansatte daglig leder for å avtale videre tiltak
 • Daglig leder vurderer om barnevernet eller politiet skal kontaktes
 • Barnehagen noterer ned hendelsesforløpet frem til barnevernet tar over ansvaret
 • I etterkant av situasjonen tar daglig leder en samtale med foreldrene for å avklare hva som har skjedd, og for å unngå at dette skjer igjen