Når skal syke barn holdes hjemme fra barnehage? Her er informasjon barnehagen tar utgangspunkt i.

Veiledning for foreldre og barnehagepersonell.

Skjemaet fra Bjørnafjorden kommune hjelper til å vurdere når barn skal være hjemme, når barnet trenger covid-19-test og når de kan vende tilbake til barnehagen etter sykdom.

201106_ Covid-19 - innstramming - Informasjon ut til tilsette

Anbefalinger som er gitt er av hensyn til barnet selv og for å unngå unødvendig smitte til andre barn, personal og familier. Ber på det sterkeste om at søsken også holdes hjemme når et av barna allerede er hjemme med smittsomme sykdomsutbrudd. Vi er avhengig av at alle tar ansvar for å unngå unødvendig smitte. Vi holder våre åpningstider så lenge vi har tilstrekkelig fast bemanning men vil ved sykdomsutbrudd måtte vurdere vår kapasitet. 

Barnehagen har ved alle inngangsparti desinfeksjonsmiddel som skal benyttes både når dere kommer og går. Dette anbefales i tillegg til god håndhygiene og effektiv hente og levering i garderoben. Personer som er syke skal ikke levere og hente i barnehagen.

Barnehagen følger råd fra kommuneoverlege i Bjørnafjorden og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.