/>

Desinfeksjon ved alle innganger.

Vi holder på gode hygienerutiner. Du vil fortsatt finne dispensere med desinfeksjon ved alle innganger. De er lett å kjenne igjen med flerfargede håndavtrykk på.

Vi er tilbake til normalen i barnehager og skoler med en normal hverdag. Det er ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak i barnehager og skoler. Trafikklysmodellen kan bare videreføres eller tas i bruk dersom den enkelte kommune mener at smittesituasjonen krever lokale tiltak.   

Den voksne befolkningen er i stor grad vaksinert, og en økende andel ungdom får vaksine. Barn og unge har lav risiko for alvorlig covid-19 sykdom. Derfor er det ikke lenger nødvendig eller forholdsmessig å ha tiltak i skoler og barnehager som begrenser hverdagen deres. De grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt. Ved å benytte desinfeksjon og praktisere gode hygienerutiner kan vi redusere smitte generelt i barnehagen.

Takk for din hjelp med å videreføre denne rutinen!