Utlevering av jodtabletter ved en atomhendelse

Jodtabletter er aktuelt å gi barna ved en eventuell atomhendelse med utslipp av radioaktiv jod. Dette gjøres når det nasjonale Kriseutvalget for atomangrep har vurdert dette som nødvendig. Foreldre registrerer sitt samtykke i Kidplan ut fra informasjon gitt i lenken under.

Utlevering av jodtabletter ved en atomhendelse

 

Ønsker du at ditt barn skal få jodtablett hvis en atomhendelse skulle oppstå, registrer ditt samtykke i Kidplan.