Vår kvalitet- GOD VOKSENTETTHET sammen med barna

Vi kan vise til et høyt jobbnærvær med hele 99,2 %. Personalet og deres kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for omsorg, lek, danning og læring.

Vi prioriterer alltid god voksentetthet sammen med barna i vårt pedagogiske arbeid og setter derfor inn vikar fra første fraværsdag hvis fast personal er syk eller har fri.

Se oversikt over våre dyktige ansatte i menylinjen på vår hjemmeside. 

Vi har lavt sykefravær, lavere enn både bransjen og for alle yrkesgrupper. Skulle sykdom eller fri være aktuelt er vi heldige å ha faste vikarer som vi benytter ved fravær i personalgruppen, enten ved planlagt fri eller ved uforutsett sykdom. Dette er kjente voksne for barna. 

Store endringer i barnehagesektoren de siste årene har ført til et utvidet kompetansebehov for barnehagens ansatte. Rammeplan for barnehagen,  https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/ gir føringer for hvordan eier, styrer, barnehagelærere og andre ansatte skal arbeide for at alle barn skal få et barnehagetilbud av høy kvalitet. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer derfor en stadig utvikling av personalets kompetanse for å sikre realisering av rammeplanens intensjoner. 

Det krever også nok voksne. Vi prioriterer vikar fra første fraværsdag hos personalet.