MILJØARBEID inngår i vårt pedagogiske arbeid.

Vi har tilfredsstilt krav for Grønt Flagg siden 2013.

Vi vet at gode holdninger skapes i tidlig alder.

Vårt miljøarbeid starter med det som fasinerer barna ikke de store spørsmålene. Vi gir opplevelser, erfaringer, informasjon og gode holdninger i hverdagen. Vi markerer spesielt dette viktige arbeidet i  forkant av verdens miljødag 5.juni.  Da skjerper vi fokus og holdninger og minner hverandre om vårt felles nødvendige arbeidet for miljøet. 

Vi har naturen tett på oss i barnehagen. Det gjør det lett å gi barna varierte naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold. Vi lar også barne erfare gode rutiner som miljøtiltak i hverdagen. Her er noen bilder fra vår hverdag:

Nøtteliten barnehage har siden 2013 tilfredstilt miljøkrav for GRØNT FLAGG. Flagget er et internasjonalt symbol og er en miljøsertifisering rettet mot barnehager og skoler.

Som et resultat av dette arbeidet har barnehagen nå også en egen side på Facebook med kjøp og salg. Denne benyttes av familier tilknyttet barnehagen for å øke muligheten for gjenbruk og dermed spare miljøet.

Gjennom vårt arbeid med bærekraftig utvikling, natur og miljø har vi føringer i Rammeplan for barnehagen som setter mål for å sikre barnas mulighet for å tilegne seg kunnskap om dette viktige tema. 

Dette arbeidet påvirker vår praksis og gir barna kunnskap om respekt for naturen og det å ta vare på miljøet.