/>

Ferie og planleggingsdager

Vi har 5 planleggingsdager i året der barnehagen er stengt for barna. Dagene dette gjelder for barnehageåret  2021 / 2022 er: 

  • 15.10.21 (Skolens høstferie)
  • 05.11.21 (samme som skoler i Bjørnafjorden Kommune)
  • 03.01.22 (samme som skoler i Bjørnafjorden Kommune)
  • 16.05.22

  • 27.05.22 (samme som skoler i Bjørnafjorden Kommune)

Vi har hvert år stengt de inneklemt dager mellom jul og nyttår. Dette gjelder og påsken.

Barna må ha fri 3 uker sammenhengende i løpet av skolens sommerferie.

Barnehagen har sommerstengt  to uker, 29 og 30. Det vurderes årlig om avdelingene samarbeider ved å slå seg sammen i uke 28.

Førskolebarna må ta ut sin ferie før 1.august.