Ferie, planleggingsdager og åpningstid

Vår åpningstid er fra kl 07.00-16.30

Vår kjernetid er fra 9.30 - 14.30. Våre pedagogiske planlagte felles aktiviteter skjer i dette tidsrommet. 

Vi ber om at dere sender sms, mail eller ringer før 9.30 hvis dere leverer eller henter barnet i løpet av vår kjernetid. Vi har da program og er gjerne utenfor barnehagens område. Levering og henting krever da  planlegging og avtale avhengig av hvor avdelingen er. 

Beregn god nok tid ved henting. Barnehagen skal være tom og låst kl. 16.30 da er personalets arbeidstid ferdig. Av hensyn til deres arbeidstid og private avtaler etter arbeidstid må dette respekteres. 

Avdelingen kartlegger ved behov barnas levering og hentetidspunkt for å kunne planlegge personalets vakter etter dette. Det vil da sendes ut forespørsel. Det praktiseres for å planlegge for best bemanningen når flest barn er tilstede. Dette kan være i perioder med mye sykdom i personalgruppen på avdelingen.

 

Vi har 5 planleggingsdager i året der barnehagen er stengt for barna. Dagene dette gjelder for barnehageåret  2023 / 2024 er: 

  • 13.10.23 (Skolens høstferie)
  • 03.11.23 (samme som skoler i Bjørnafjorden Kommune)
  • 02.01.24 (samme som skoler i Bjørnafjorden Kommune)
  • 01.03.24 (skolens vinterferie)

  • 10.05.23 (samme som skoler i Bjørnafjorden Kommune)

Vi har hvert år stengt de inneklemt dager mellom jul og nyttår. Dette gjelder og påsken.

Barna må ha fri 3 uker sammenhengende i løpet av skolens sommerferie. Førskolebarna må ta ut sin ferie før 1.august.

Barnehagen har sommerstengt  to uker, 29 og 30. Det vurderes årlig om avdelingene samarbeider ved å slå seg sammen i uke 28. Da gjelder følgende praksis:

Praksis for uke 28 

Det vil bli lagt opp til et samarbeid mellom de to små avdelingene og de to store avdelingene. Både de små og store barna vil være i hovedbygget. Trollstue bygget er da stengt denne uken. 

Informasjon for: 

Hareskogen og Pinnsvinkroken:

Barna leveres og hentes på Hareskogen. Det vil være basen for de små avdelingene denne uken. Alle vil få en egen garderobeplass der. Personalet lager klart med plass og utstyr.  

Kjent personal vil være sammen med barna denne uken. På naboavdelingen, Ekornstubben vil de store barna ha sin base. Det kun en dør som skiller disse avdelingene og det gjør det lett å samarbeide og er både praktisk og sosialt på morgen og ettermiddag. Barna har med egen frokost. Vi ordner lunsj, fruktmåltid og holder drikke slik vi pleier. 

Minner om at barna må være smurt med solkrem når de leveres. Vi smører barna senere på dagen.

Trollstuen, Ekornstubben og Humlebolet: 

Barna leveres og hentes på Ekornstubben. Det vil være basen for de store avdelingene denne uken. Alle vil få en egen garderobeplass der. Personalet lager klart med plass og utstyr.  

Kjente voksne vil være sammen med barna denne uken. På naboavdelingen, Hareskogen vil de små barna ha sin base. Dette gjør det lett å samarbeide og er både praktisk og sosialt på morgen og ettermiddag. Barna har med egen frokost. Vi ordner lunsj, fruktmåltid og holder drikke slik vi pleier. 

Minner om at barna må være smurt med solkrem når de leveres. Vi smører barna senere på dagen.

Felles fokus denne uken:

Denne uken kommer vi til å være mer spontane, og barna kommer til å disponere mer av tiden sin selv til frilek. Dette vil ikke gi de et dårligere pedagogisk tilbud, men et annerledes tilbud. 

Vi benytter mulighetene i ny gruppesamensetning og andre lekepartnere. 

De ansatte i Nøtteliten barnehage har gått på kurs i metoden «De utrolige årene». En stor del av dette kurset handler om hvordan vi som voksne kan hjelpe og støtte barn i lek og samspill med hverandre. Dette kalles «coaching». Det innebærer å være tilstede i leken med barna, enten som aktiv deltager, eller som tilskuer.

Leken har en nytteverdi. I leken er det rom for mye læring. I frilek øver barna på sine motoriske-, kognitive-, kommunikative-, og sosiale ferdigheter. De voksne har ansvar for å veilede og støtte leken når det trengs. Ved bruk av coaching øker vi læringsutbyttet.

Leken har en egenverdi. Barn leker ikke for å lære. Barn leker fordi de har lyst til å leke. For barn er leken selve meningen med å gå i barnehage. For barn er leken undring, fantasi, mestring og glede.

Vi ser frem til uke 28 sammen med dere og vil gjøre vårt for at hvert enkelt barn skal bli ivaretatt selv om rammene er noe anderledes enn normalt. Håper dere også kan se de verdier det medfører.