Ferie og planleggingsdager

Vi har 5 planleggingsdager i året der barnehagen er stengt for barna. Dagene dette gjelder for barnehageåret  2020 / 2021 er: 

  • 05.10.20 (Skolens høstferie)
  • 06.10.20 (Skolens høstferie)
  • 06.11.20 (samme som skoler i Bjørnafjorden Kommune)
  • 04.01.21 (samme som skoler i Bjørnafjorden Kommune)

  • 14.05.21 (samme som skoler i Bjørnafjorden Kommune)

Vi har hvert år stengt de inneklemt dager mellom jul og nyttår. Dette gjelder og påsken.

Barna må ha fri 3 uker i løpet av skolens sommerferie.

Fra sommer 2019 har barnehagen hatt sommerstengt. Etter evaluering av sommer 2019 er det holdt stengt to uker, 29 og 30. Dette er behandlet i barnehagens SU og ble vedtatt gjennomført som prøveordning sommeren 2020 med påfølgende evaluering i SU. Dette ble på styremøte desember 2020 vedtatt som fast praksis.