Visualisering av barnehagens årsplan, PARAPLYEN ☂️

Se for dere en stor søledam ute, som det er lov å hoppe og plaske i. La oss tenke oss at denne store dammen er Nøtteliten barnehage. I dammen står vår visjon: ”et herlig sted på jord for liten og for stor” Og i denne store dammen er det herlig å være!

Over denne”dammen” henger det en paraply. Paraplyen er inndelt i 3 deler og viser verdiene våre:”inkluderende, lekende og i utvikling” BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG

Over paraplyen er skyene som dråpene har sitt utspring i og som påvirker vårt arbeid. Dette er ANSVAR OG ROLLER  , vårt SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE , BARNEHAGENS ARBEIDSMÅTER  Solen som gir oss ekstra inspirasjon i vår hverdag er BARNEHAGENS FAGOMRÅDER

Til å holde paraplyen oppe; en solid stang «pedagogisk virksomhet» For at innholdet i barnehagetilbudet skal være til barnets beste og i samsvar med gitte føringer må barnehagen være en pedagogisk virksomhet i progresjon. Denne progresjonen sikrer vi ved å justere vår praksis ut fra evaluering og faglige diskusjoner BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET Paraplyens skaft er DUÅ (De utrolige årene) DUÅ er vår strategi i møte med barnet  

Dråpene som faller ned fra paraplyen symboliserer noen av de konkrete aktivitetene/erfaringene vi vil gi barna i hverdagen for å nå disse målene. Dråpene faller ned i dammen og skaper en stor og deilig «opplevelsesdam» for barna til å hoppe og plaske i. 

 Alt dette utgjør Nøtteliten barnehages sitt formål og innhold. Paraplyen synliggjør det som årsplanen beskriver. Bakgrunn for vårt innhold er Rammeplanen som angir mål og beskriver hovedelementene i barnehagevirksomheten. Planen gir retningen for arbeidet i barnehagen og er forankret i Lov om barnehager med forskrifter.  

MEDVIRKNING

LEKENS EGENVERDI

ALLE SKAL BLI HØRT

TRYGG OG GOD RELASJON

DU ER DU OG DU DUGER

GRØNT FLAGG, DET KOMMER NOEN ETTER OSS 

FØLELSESERFARING (følelser på godt og vondt )

KRISTEN SAMLING

 Overganger (førskolegruppe) les mer på vår hovedmeny.

 

BARNEHAGEN SKAL IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG

BARNEHAGEN SKAL IVARETA BARNAS BEHOV FOR LEK

BARNEHAGEN SKAL FREMME DANNING

BARNEHAGEN SKAL FREMME LÆRING

BARNEHAGEN SKAL FREMME VENNSKAP OG FELLESSKAP

BARNEHAGEN SKAL FREMME KOMMUNIKASJON OG SPRÅK

BARNEHAGER MED SAMISKE BARN