Visualisering av barnehagens årsplan, PARAPLYEN ☂️

Se for dere en stor søledam ute, som det er lov å hoppe og plaske i. La oss tenke oss at denne store dammen er Nøtteliten barnehage. I dammen står vår visjon: ”et herlig sted på jord for liten og for stor” Og i denne store dammen er det herlig å være! Barnehagen sin årsplan er godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 24.06.19

 

Over denne”dammen” henger det en paraply. Paraplyen er inndelt i 3 deler og viser verdiene våre:”inkluderende, lekende og i utvikling”

Og til å holde denne paraplyen oppe; en solid stang «planlegging, vurdering og dokumentasjon» For at innholdet i barnehagetilbudet skal være til barnets beste og i samsvar med gitte føringer må barnehagen være en pedagogisk virksomhet i progresjon. Denne progresjonen sikrer vi ved å justere vår praksis ut fra evaluering gjennom pedagogiske diskusjoner. Paraplyens skaft er DUÅ (De utrolige årene) Dette er det programmet vi jobber etter for å lede barnegruppen og møte det enkelte barnet best mulig.

Dråpene som faller ned fra paraplyen symboliserer noen av de konkrete aktivitetene/erfaringene vi vil gi barna i hverdagen for å nå disse målene. Dråpene faller ned i dammen og skaper en stor og deilig «opplevelsesdam» for barna til å hoppe og plaske i.

 Alt dette utgjør Nøtteliten barnehages sitt innhold. Paraplyen synliggjør det som årsplanen beskriver.

 

Bakgrunn for vårt innhold er Rammeplanen som angir mål og beskriver hovedelementene i barnehagevirksomheten. Planen gir retningen for arbeidet i barnehagen og er forankret i Lov om barnehager med forskrifter.